Ældrepolitik fra Liste J

Liste J Bitten Vivi Jensen Collage KV21 Frederiksberg
Borgerne i centrum for ALT – Liste J
Det skal være muligt for alle seniorer at leve et trygt og aktivt ældreliv i Frederiksberg kommune.

Ingen er vel uenige om at vi skal have masser af tilbud til vores seniorer, samvær, kultur, kunst, oplysning, dagtilbud, sport og debat. Der føler jeg mig selv som rask og rørig ældre godt dækket ind.

Taler vi derimod om svage ældre det være sig fysisk, psykisk og socialt – ser verden anderledes ud. Der foregår decideret omsorgssvigt og Frederiksbergs har et betydeligt lavere serviceniveau end fx København, som bruger 13.000 mere pr. borger pr. år.

De svage ældre og sekundært personalet har betalt den højeste pris for at Frederiksberg kan kalde sig den mest veldrevne kommune. Det har medført, at Frederiksberg har flest akutte genindlæggelser pga. dehydrering og forstoppelse. Det skal være slut med omsorgssvigt og indføres mere praksisnær ledelse på ældreområdet, som kan sætte retningen for udviklingen i ældreplejen. Der skal skabes rum for faglig sparring og læring til gavn for både medarbejderne og borgerne.

Virkeligheden er langt fra kommunens kvalitetsstandarder og man får ingen sandhed ved hjælp af (bestilte) tilfredshedsundersøgelser

Visitationen blev kørt i sænk efter vi fik en ny økonomistyret leder, der ændrede et velfungerende og meget selvkørende besøgsteam til en svingdørsarbejdsplads uden nogen højere oppe i systemet har ønsket at høre på medarbejderne. Foruden at besparelserne på ældreområdet, som politikerne og administrationen ikke ville være ved, har man valgt at kalde nedskæringer alt muligt andet og ville ikke have det skrevet ind i kommunens kvalitetsstandarder, men vi skulle som medarbejdere stå model til dette uden at måtte sige, hvem der tog beslutningerne. Vi blev pålagt at få det til at lyde som om, at det var den enkelte visitators vurdering af borgernes behov.

Som min kollega sagde til en politiker:

”For de rige og raske er I nok en skøn kommune, men ikke for syge, handicappede og medarbejderne, der ønsker at udføre deres arbejde med god samvittighed”

Liste J ønsker

Hjemmeboende og plejehjemsbeboere

Genåbning af aktiverende, medinddragende og vedligeholdende hel- og halvdagstilbud med kørselfor svage hjemmeboende mhp. at forblive så selvhjulpne som muligt. Evt. som afløser for klippekortet. Mulighederne for genoptræning er gode, men de ældre skal også have et sted at gå hen.

 1. På dagcentret skal der gerne ære ansat frisør og fodterapeut
 2. Mulighed for at spise et varmt måltid mad i fællesskab med andre
 3. Turbus – indkøb for gangbesværede ældre. De ældre hentes af chauffør med rollator og køres til Frederiksberg, hvor de kan købe ind, drikke en kop kaffe m.m. hvorefter chaufføren kommer igen og henter borgerne samt hjælper dem op med varerne. Det vil udover selv at købe sine varer give mulighed for at danne nye bekendtskaber
 4. Frivillige besøgs-venner evt. via Ældresagen
 5. Seniorkollektiver til forebyggelse af ensomhed
 6. En mere effektiv hjemmehjælp med bedre tid til opgaverne, hvilket kræver mere personale
 7. Der skal tilstræbes bedre uddannet personale. Iflg. KL er 25 % ufaglærte. Det medfører, at de gode og dygtige medarbejdere holder op pga. elendig ledelse
 8. Bedre løn- og arbejdsklima i et forsøg på at tiltrække kvalificeret personale
 9. Køretiden skal ikke inkluderes i hjemmehjælpstiden
 10. En mere smidig hjælpemiddelcentral, hvor borger oplyses om sine rettigheder fx hvornår er et hjælpemiddel et forbrugsgode og hvornår et hjælpemiddel
 11. Større sammenhæng mellem udskrivning fra hospital/rehabiliteringsafdeling ved hjælp af udskrivningskonference. Visitator sørger for at bestillehjemmehjælp m.m.
 12. 4 sengs stuer på rehabiliteringsafdelingen skal minimeres til 1-2 sengsstuer
 13. En værdighedsrådgiver burde være en selvfølge og demenskoordinator burde også være for pårørende og ikke udelukkende for personalet
 14. Pårørende skal betragtes som en ressource og ikke end byrde, da de kender borger bedst. Den pårørende skal medinddrages og høres – kender den dementes behov og vaner, der kan det ikke nytte noget man spørger, der må personalet tage styringen.
 15. Fast, veluddannet personale omkring de demente (ikke gentagne vikarer der kommer udefra og som IKKE kender den demente borger)
 16. Undgå genindlæggelser pga omsorgssvigt (forstoppelse og dehydrering)
 17. Aflastning af pårørende til demente
 18. Faste hjemmehjælper og opgør med minuttyranni (kræver øget normeringer.)
 19. Nødkald, tryghedsopkald ved behov og ikke når borger har været faldet eller på anden måde har behov for hjælp)
 20. Korrekt medicingivning (62 % af plejehjemsbeboerne er var i behandling for søvnløshed og angsttilstand i 2020(Sundhedsstyrelsen)
 21. Ældre bør kunne komme ud i frisk luft hver dag
 22. Der skal arbejdes for flere korrekte afgørelser indenfor ældreområdet( vedr. hjemmehjælp, hjælpemidler, boligændringer) Ankestyrelsen har så mange klager fra Frederiksberg at behandlingstiden er steget fra 5 til ca. 10 måneder.
 23. Korrekt sagsbehandling og ophør af diverse skandaler. Pengene skal bruges til omsorg fra vugge til grav samt klimapolitik.
 24. Plejehjem skal ikke være dødens forgård
 25. Indføre eksterne ikke planlagte tilsyn
 26. Personalet skal have lov at bruge ytringsfriheden (altså den ytringsfrihed som er beskyttet via grundloven, offentlige ansattes ytringsfrihed og i den internationale konvention om menneskerettigheder)
 27. Der skal foregå en konkret, individuel vurdering for hjælpen og være tid til beskrivelse og overlevering af borger
 28. Et handicapvenlig byrum: Sektoransvarlighedsprincippet skal overholdes – også af kommunen
 29. Fokus på ældres adgang til IT og offentlig transport
 30. Velfærdsteknologi skal indføres, hvis det virkelig gavner
 31. Bedre normeringer generelt

Fint nok med ud- og ombygning, men omsorg, tryghed, nærvær, hjemlavet mad og aktivering tæller stærkere
Der skal ryddes op i den skandaleramte forvaltning – ellers er der ikke råd til andet end nedskæringer.