Boligborgmesterens mange skandalesager på Frederiksberg

TV2 LORRY DÆKKER NU INTENSIVT SIMON AGGERESENS MANGE BOLIGSKANDALER

Altså selvsamme borgermester Simon Aggersen der tidligere har udtalt at

“Frederiksberg skal være en kommune for alle og hvor der skal være billige boliger”.

LISTE J TAKKER TV2 LORRY OG DEN ÅRVÅGNE BORGER DER MANGE GANGE FORSØGTE AT ORIENTERER FREDERIKSBERG KOMMUNE OM DE ELENDIGE FORHOLD SOM DE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDER GIK UNDER – OG DEN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DANSKE MULJØ- OG BYGGELOVGIVNING

Liste J Bitten Vivi Jensen KV21 Frederiksberg

Nu er der andre der får oplevet hvordan den kommunale forvaltning Frederiksberg kommune behandler og taler til borgerne på – et fohold som Bitten Vivi Jensen har påtalt gennem flere år nu – og en vigtig bevæggrund at hun valgte og måtte blive whistleblower.

TAK Shirin Tholstrup og TV2 lORRY + 3F

FORVALTNINGEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE MEDVIRKER AKTIVT TIL SOCIAL DUMPING

Når kommunens egne ejendomme skal renoveres – der overholdes ikke gældende love og regler for det Danske arbejdsmarkede. Vi opfordrer den Danske fagbevægelse til at udføre faglige demonstrationer imod den udenlandske løndumping og vi støtter i Liste J at arbejdet skal udføres fagligt forsvarligt, til danske lønninger.

Liste J støtter kædeansvar, sociale klausuler og det faktum at firmaer der udfører store opgaver for Frederiksberg kommune skal have lærlinge – der er jo mange 1000 unge der IKKE kan finde en praktikplads og i stedet for skal have en skolepraktik

Politikere: Frederiksbergs kommunes sociale dumping er ikke i ordenTV 2 Lorry har afsløret underbetaling på en af Frederiksberg kommunes byggepladser. Borgmesteren og flere andre politikere tager afstand.

“Det vækker stor forargelse blandt kommunens politikere, at TV 2 Lorry har kunnet afsløre, at håndværkere på Frederiksberg Kommunes byggepladser bliver underbetalt, og at der muligvis heller ikke bliver indrapporteret korrekt til Skat, hos flere af de entreprenører, der arbejder på byggepladsen Bülowsvej/Fuglevangsvej.

Ejendommen er en kommunalejet boligudlejningsejendom. Forholdene er dokumenteret i en rapport lavet af revisionsfirmaet BDO”

….

“Ifølge borgmester Simon Aggesen er rapporten fra revisionsfirmaet BDO netop et udtryk for, at sagen bliver taget alvorligt. Nu handler det om at sikre, at alle får en overenskomstmæssig løn.

– Imens vi får afklaret, hvordan det konkret skal ske, tilbageholder vi nogle af pengene, så vi er sikre på, at medarbejderne kan få den løn, de skal have, og at der bliver betalt skat, siger Simon Aggesen.
3F bringer orden i forholdene

Kommunen blev advaret om de kritisable forhold af en borger allerede i starten af august, og da revisionsrapporten kom den 22. september, havde kommunen lønsedler, der viste, at virksomhederne underbetalte med op til 30 procent.

Der var altså klare beviser på social dumping. Trods det kommer der først styr på tingene den 12. oktober, da 3F går ind og truer med konflikt, hvis ikke virksomhederne straks skriver under på en overenskomst.

OG DET ER JO IKKE FØRSTE GANG AT DEN KOMMUNALE FORVALTNING I FREDERIKSBERG KOMMUNE KVAJER SIG
På skatteydernes regning.

TV2 LORRY D.15.SEPT 2021:
Lejere lider under vanvittigt byggesjusk: Søm missede spærene 500 gangeLejere i en kommunal ejendom på Frederiksberg klager over grove fejl under renovering. De siger, at kommunen ikke holder nok øje med projektet.

“Der har været en masse søm, der ikke ramte spærene, og der er fuger i murværket, der er blevet kradset ud, men som ikke er fyldt ordentligt op igen.

Ifølge lejerne i den kommunale ejendom Fuglevangsvej/ Bülowsvej på Indre Frederiksberg er den renovering, der bliver lavet på deres ejendom at betegne som byggesjusk.

Kommunen ejer udlejningsejendommen og er bygherre på projektet, som koster ti millioner kroner. Men ifølge beboerne holder kommunen slet ikke grundigt nok øje med, at renoveringen udføres, som den skal.

– Deres tilsyn har været meget meget ringe. Det er derfor, vi råber vagt i gevær. Problemet er, at det er mig, der skal gøre opmærksom på de problemer, der er. Det gør mig meget frustreret, siger en af beboerne Shirin Tholstrup til TV 2 Lorry.

“Huset har fået skiftet taget. Men da det nye tag var sat på, kunne beboerne konstatere, at omkring 500 søm ramte ved siden af de spær, de skulle bankes ned i. I stedet stak de synligt ud i loftet.

– Man kan jo sagtens leve med, at nogle få søm rammer ved siden af. Det er sjældent et problem. Men det, du beskriver, er en situation, hvor der systematisk er ramt ved siden af på et stort antal af spærene. Det er i hvert fald noget, der bør rejse et advarselsflag, siger byggeekspert Kim Haugbølle.

Hvad fortæller det dig om den håndværksmæssige kvalitet?

– Det er ikke så godt, svarer Kim Haugbølle med et grin”.

Kan give skader på længere sigt

“Det er Frederiksberg Kommune, der ejer ejendommen og er bygherre på projektet. Kommunen har allerede brugt over en million kroner på at udbedre skimmelskader i ejendommen.

– Taget er husets paraply. Det skal altid være tæt, og de skal altid være stærkt, så det kan modstå en storm. Det kan man jo være bekymret for, hvis ikke arbejdet er udført ordentligt, og hvis det ikke er dokumenteret, siger Kim Haugbølle”.

“Ifølge Kim Haugbølle er det ikke ualmindeligt, at kommunerne bliver udfordret af, at de ofte har flere modsatrettede interesser i byggesager. Det har de, fordi de ofte båder ejer ejendommen og samtidig er den myndighed, der skal føre tilsyn med byggeriet”.


Et kendt problem

“Sagen er langt fra unik. Kort før sommerferien afdækkede TV 2 Lorry, hvordan flere af Frederiksberg Kommunes udlejningsejendomme er i elendig stand.

Blandt andet fordi kommunen ikke har styr på vedligeholdelsen.

TV 2 Lorry har efterfølgende fået aktindsigt i Frederiksberg Kommunes udgifter til skimmelsanering, og de er steget eksplosivt de sidste par år”.

TV2 LORRY 28 JUNI 2021 Frederiksbergs misligholdte ejendomme: Hus har stået forladt i fem år

Kommunen er ejeren af et fint blåt hus i en baggård midt på Frederiksberg. Tidligere var der liv i form af foreninger, men efter der blev konstateret skimmelsvamp, har huset stået forladt. Det har det nu gjort i fem år

“Forvaltningen kigger de på mulighederne for det blå hus, ifølge Helle Sjelle, som er formand for Bolig- og ejendomsudvalget i Frederiksberg Kommune.

– Der vil komme en lind strøm af midler til renovering af kommunens ejendomme, dette hus er selvfølgelig også noget vi kigger på. Jeg syntes, det er vigtig, at der sker noget, og jeg kan godt forstå naboerne er trætte af at se på et tomt hus, fortæller Helle Sjelle til TV2 Lorry.

Nu er det jo ikke bare naboerne, det er også resten af kommunes beboeres skattekroner, der er blevet spildt fordi huset bare har stået tomt. Regningen på renoveringen bliver større fordi I ikke har forholdt jer til det. Er det ikke lidt sent?

– Der har været nogle andre prioriteringer. Men i 2019 traf man en beslutning om, at man ikke skulle sælge ejendommene, men at der skulle ske noget andet. Nu er vi så i en proces, hvor vi har prioriteret nogle midler til renoveringen af ejendommene. Det tager vi et skridt af gangen, og her finder vi blandt andet ud af, hvad der skal ske med huset her.

Og det har taget fem år?

– Det tager lidt tid, men det havde ikke behøvet, at tage fem år.

TV2 LORRY 3 Nov. 2021:
Møgsag på Frederiksberg: Social dumping foregår på kommunal byggeplads
En revisionsundersøgelse viser underbetaling og muligvis manglende skatteregistrering på byggeplads, hvor Frederiksberg Kommune er bygherre.

TV2 LORRY 4.OKT 2021
Jeanette kan ikke holde tårerne tilbage: “Der vokser mug og skimmel på mine møbler”Jeanette Nothorius’ lejlighed blev skimmelsaneret for 400.000 i 2017. Men årsagen til, at der kommer skimmel, blev ikke fjernet. Nu er kommunen i gang igen.

“Bliver ikke taget alvorligt
Kampen mod skimmel har stået på siden hun flyttede ind i 2014. I starten har hun svært ved at få kommunen til at tage problemet alvorligt.
– De siger, at hvis det ikke er synligt, så er det der ikke, fortæller Jeanette.
Men i 2017 får hun nok, og fjerner en del af tapetet.
– Jeg laver først huller i alle hjørnerne. Det viser sig at samtlige ydervægge – og endda også væggen mod opgangen – er helt sorte af skimmel, siger Jeanette og peger rundt på væggene.

LISTE J MENER IKKE AT SIMON AGGERESEN ER VÆRDIG TIL AT FUNGERE SOM BORGERMESTER

Og vi vil også have luget i forvaltningen hvor der har spredt sig en syg forvaltningskultur – hvor ledende chefer/ledere ansat i Frederiksberg kommune mener at de kan gøre som de vil og behandler den årvågne borger der tog sagen op og advarede Frederiksberg kommune som det rene l…. til et møde de afholdt med borgeren.

Det viser igen det vi ved i Liste J: Det er en god ide at optage møder med den kommunale forvaltning.

Vi opretter nu kategorien Boligskandalen på hjemmesiden og udgiver derefter alle de historier som TV2 Lorry har dækket så godt.