Bitten kan ikke tage borgersager i øjeblikket – Hun er spidskandidat for ListeJ

Bitten Vivi Jensen er spidskandidat for egen stiftede lokalliste Liste J/bevægelsen Bitten Vivi Jensen der opstiller til Kommunalvalg2021 Frederiksberg kommune:

“Der er meget at se til for en spidskandidat i en travlt valgkamp hvor der skal skrives læserbreve, deltages i vælgermøder ect ect”

BITTEN HAR DERFOR IKKE TID ELLER MULIGHEDER FOR AT TAGE BORGER-SAGER I ØJEBLIKKET

Vi må derfor henvise de mange borgere der kommer i klemme i de kommunale systemer til at opsøge de muligheder der er for at opsøge gratis retshjælp o.l.

WEBMASTER FOR LISTE J VED AT DEN PRIVATE SOCIALRÅDGIVER PUK SABBER

Har en god liste med forskellige muligheder for hjælpe- og rådgivningsmuligheder:
Så vi må henvises borgere til at opsøge de mange muligheder der er for hjælp og rådgivning.
Puk Sabber har så travlt at hun ikke tager nye sager p.t.

Fandt du ikke den hjælpemulighed du kiggede efter på Puk Sabbers hjemmeside så kan du prøve at kigge på linklisten hos en anden privat socialrådgiver: Aktivsocialrådgiver.dk

LIGE NU ARBEJDER VI I LISTE J/BEVÆGELSEN BITTEN VIVI JENSEN FOR EN OVERORDNET DAGSORDEN

Der kræver fokus, indsats og arbejde indtil d.16/11-2021 Kl. 20

BORGER – RING IKKE TIL BITTEN PÅ VALGAFTEN

Der er vi i liste J i en forhandlingssituation om den politiske magt – den kræver den fulde tilstedeværelse.

HELE OG LYKKE TIL ALLE BORGERE – OG TAK FOR JERES FORSTÅELSE 🙂

Det hele er ikke ovre – en ny begyndelse er begyndt.

TIL JER BORGERE DER IKKE BOR PÅ FREDERIKSBERG OG SOM ER KOMMET I KLEMME I DE SOCIALE SYSTEMER

Stem nu IKKE på de politikere der aktivt skaber problemerne for jer – stem på dem der vil gøre noget for borgere i socialt udsatte positioner.

Det er typisk de små lokallister…