DEMOKRATISK FORNYELSE OG EN STEMME TIL BORGERNE

Bitten Vivi Jensen KV21

Frederiksbergs whistleblower, vagthund og sociale stemme Bitten Vivi Jensen har dannet en nyt bevægelse sammen med 5 andre ildsjæle og specialister inden for især det sociale, – men også miljø-, erhvervs- samt det uddannelsesmæssige område har vores store interesse.

IKKE ENDNU ET POLITISK PARTI – VI ER EN FOLKELIG BEVÆGELSE

Vi er ikke et parti i traditionel forstand men mere en bevægelse, der ønsker reel medinddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne.
Nogle af os fungerer som frivillige partsrepræsentant og forsøger at hjælpe borgere, der er kommet i klemme i systemet.
Vi afdækker og afslører uvederhæftig sagsbehandling.
Vi kæmper for åbenhed gennemsigtighed og retssikkerhed forstået på den måde, at borger skal sikres mod overgreb fra myndighederne.
Bevægelsen ”Bitten Vivi Jensen” er et nyt midtersøgende parti, der ønsker dejlige Frederiksberg atter skal blive en kommune for alle borgere – præget af ordentlighed, rettidig omhu og og omsorg fra vugge til grav.

Borgere skal ved en social begivenhed have hurtig og effektiv hjælp til selvhjælp og silotænkning skal undgås.
Vi foreslår derfor sammenlægning af arbejdsmarkeds- social- samt familie-afdelingen = En helhedsorienteret kommunal forvaltning med en indgang for borgerne.
Det skal være slut med at læse om skandaler i familie-, handicap/socialafdelingen samt jobcenter.

Forebyggelse skal sammen med langsigtet investering betragtes som en økonomisk og menneskelig investering frem for en udgift.
Den manglende rettidige omhu medfører menneskelige tragedier og uoverskuelige økonomiske konsekvenser, som er en bombe under vores efterhånden smuldrende velfærdssamfund.
En kæmpe regning er på vej og skal betales af den kommende generation.
Det er på tide at sadle om.

DU KAN VÆRE MED TIL AT SIKRE DET NØDVENDIGE KURSSKIFTE

STEM PÅ LISTE J TIL KOMMUNALVALGET 2021 – FREDERIKSBERG KOMMUNE

VIL DU VÆRE AKTIV OG HJÆLPE OS PRAKTISK – SÅ ER DU VELKOMMEN

Så længe du er indforstået med at bakke op om vores politikker og kandidater

VI MODTAGER INGEN FORM FOR PARTISTØTTE OG BETALER ALT SELV

Du er velkommen til at støtte os økonomisk og praktisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.