DR om Bitten Vivi Jensen

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/din-stemmeseddel/kandidater/kommune/9286-bitten-vivi-jensen Bitten Vivi Jensen, 68 år

Bitten Vivi Jensen

Frederiksberg Kommune

Hvad er din vision for din kommune?

“Jeg ønsker at Frederiksberg bliver en by for alle – også dem der trænger til en hjælpende hånd i jobcenter, familie- samt handicapafdelingen, børn, unge og svage ældre. Alle aldre skal have mulighed for at leve et aktivt og meningsfyldt liv. Skandalesager – 363 undskyldninger, manglende vedligeholdelse af boliger og andre svigt skal ophøre. Menneskerettigheder ikke systemvold.”

Hvorfor stiller du op til dette valg?

“Jeg er Frederiksbergs whistleblower og kæmper for retssikkerhed, medinddragelse og rettidig omhu fra vugge til grav, forebyggelse og en bæredygtig social- grøn og klima – samt erhvervsmæssig udvikling. Alsidig og eksperimenterende kunst og kultur for alle. Parkering under jorden. Borger- og hjælp til selvhjælpsgrupper, hvor vi bruger vores individuelle ressourcer til at opbygge – ikke nedbryde.”

Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

“Jeg ved det ikke. Simon Aggesen forpassede sin mulighed for at få ryddet op efter Glenthøj og ønskede ikke at tage ansvar for skandalerne og foranstalte en ekstern undersøgelse i jobcenter. Jeg ved ikke om det bliver meget bedre med Lone Loklind og Michael Vindfeldt. Måske. Måske det skal være mig!”