Efter skandalesag: Ny kritik af børneområdet i Frederiksberg Kommune

Kilde: TV2 Lorry d.29/5-2021 https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg/efter-skandalesag-ny-kritik-af-boerneomraadet-i-frederiksberg-kommune
Citat:

Der er fortsat udfordringer på børne- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune, selvom kommunen har gjort store fremskridt i sagsbehandlingen.
Det fastslår en ny analyse fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, som er lavet på baggrund af interviews frem til marts 2021 og en gennemgang af 20 sager fra november 2018 til november 2020.
I november 2019 kom det frem, at der i en række sager var lavet kritisabel sagsbehandling i børnesager i Frederiksberg Kommune. Eksperter kaldte sagen for et “systematisk svigt” og “en kæmpe skandale”. Sagen førte også til, at direktøren på området blev fyret øjeblikkeligt.
Den nye analyse drager mange af de samme konklusioner om sagsbehandlingen, som allerede er kommet til offentlighedens kendskab.
Analysen peger således på, at sagsbehandlingen i de undersøgte sager har båret præg af langsommelighed, passivitet og forkerte faglige vurderinger, manglende inddragelse af barn, forældre og netværk samt utilstrækkelig afdækning af barnets behov og manglende opfølgning.

LÆS MERE PÅ TV2 LORRY
ANKESTYRELSENS KONKLUSION:

Ikke brug for flere tiltag…

“i analysen vurderes det, at ingen af de 20 sager skal undersøges nærmere:
“Frederiksberg Kommune (har) ved afslutningen af måleperioden iværksat tilstrækkelig støtte til barnet eller den unge i alle de gennemgåede sager. Ankestyrelsen har derfor heller ikke taget nogen af de gennemgåede sager op af egen drift.”

Kan stadig ske fejl

Den konservative formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune, Laura Lindahl (K), siger til TV 2 Lorry, at analysen ikke er overraskende:
– Vi vidste godt, at tingene ikke var i orden i familieafdelingen.