Evaluering af Frederiksberg kommune som arbejdsplads fra jobindex.dk brugere

DE MANGE BRUGERE AF JOBPORTALEN JOBINDEX.DK KAN EVALUERE DERES ARBEJDSPLADS OG TIDLIGERE ARBEJDSPLADSER

Mon ikke de mest kritiske ikke har behov for at udfylde evalueringen og heller bruger deres tid på andre ting:
Med andre ord – det kan være svært at vide om der tegnes et retsvisende billede af hvordan man/K bedømmer sin arbejdsplads/tidligere arbejdsplads.
Men der er måske tendenser der peger i den “rigtige retning”.
Det er her svært at estimere usikkerhedsniveaueuet men – Here goes

FREDERIKSBERG KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS

Skærmbillede fra jobindex.dk Okt.2021:
Jobglæde Frederiksberg kommune - Kilde Jobindex.dk

DET FREMGÅR AT DET PRIMÆRT ER LEDELSEN DER ER UDFORDRINGER MED

OKTOBER 2021 SØGER FREDERIKSBERG EN SEKTIONSLEDER TIL FAMILIEAFDELINGEN

Her skal lederen så implementere det som alle socialrådgivere og socialrådgiverstuderende godt ved at man/K skal arbejde med: SOS, ICS ECT

CITAT FRA FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMESIDE:
Du vil som sektionsleder:

  • Have ansvaret for den daglige ledelse af Specialrådgiven sammen med den faglige koordinator på området. Specialrådgivningen består af i alt 14 medarbejdere
  • Indgå i Familieafdelingens samlede ledelsesteam vedr. drift og udviklingen af området i forbindelse med udviklingsplanen, herunder især implementering af ICS-metoden, udvikling af socialfagligheden og samarbejdet på tværs af børne- og ungeområdet (skoler, dagtilbud, sundhedspleje, fællesrådgivningen m.fl.)
  • Indgå i udviklingen af samarbejdet på tværs af kommunen især med socialafdelingen (voksenområdet) hvor der samtidig også er en overgangskoordinator, der skal bistå sagsbehandlerne og borgerne
  • Indgå i en række øvrige samarbejder og udvalg fx visitation til specialtilbud for 0-6 årige, arbejdsgruppe om udvikling af nye skoletilbud, samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien mv.
ALLE TRE KONTAKTPERSON VEDR. DEN LEDIGE STILLING SOM SEKTIONSLEDER ER KVINDER

Og det passer meget godt med den manglende ligestilling der er indenfor børne/familieområdet i Danmark.
Der er jo ellers en ligestillingslov og landets kommuner udarbejder de såkaldte ligestillingsredegørelser.
Som mand opdager du måske at kvinder har monopol på at arbejde indenfor denne sektor i Danmark…

LÆS MERE OM DEN STØRSTE FORVALTNINGSSKANDALE I DANMARKSHISTORIEN DER NETOP UDSPILLEDE SIG I FAMILIEAFDELINGEN – FREDERIKSBERG KOMMUNE

Kort intro: Manglende børne/unge udvalg/,manglende forlæggelser af sager til børne/unge udvalget, manglende §.50, manglende parts-inddragelse, manglende faglige ledelse, manglende socialrådgiver/sagsbehandler kompetencer.
Kort fortalt: Frederiksberg kommune opfandt deres egen lovhjemmel (glem alt om magtens tredeling i Danmark) og tilsidesatte:

  1. Lov om retssikkerhed og administration
  2. Lov om social service
  3. Forvaltningsloven

LISTE J SÆTTER EN SOCIALRÅDGIVER MED FAGLIG SPECIALISERING INDEN FOR BØRNE/FAMILIEOMRÅDET

Liste J Bitten Vivi JensenTil at holde øje med Frederiksberg kommunes børne/familieafdeling: Vedkommende er på sagen allerede :-)

LISTE J STØTTER LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED I DEN KOMMUNALE ORGANISATION

Og det betyder helt konkret at der i en kommunale børne/familieafdeling også skal være ansat mænd.
Der er jo så også en ligestillingslov i Danmark – men ligestillingen halter det gevaldigt med indenfor den kommunale sektor.