Folkeskoleområdet

  • Vi er imod Folkeskolereformen og lange skoledage
  • at psykisk sårbare handicappede forsøges inkluderet i en folkeskole, der har rigeligt at slås med og for mange elever
  • Vi ønsker lærernes løn og arbejdsforhold opgraderes
  • Vi går ind for lektiehjælp, så ingen hægtes af
  • Vi støtter oprettelsen af sorgrupper og reel støtte til familier i nød og ikke det modsatte.
  • Vi ønsker ophør med silotænkning.
HAR DU/I FORSLAG TIL FOLKESKOLEOMRÅDET I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Så kontakt os venligst med dine/jeres forslag