Formand for Frederiksbergs tvangsfjernelser: Alle sager i familieforvaltningen skal undersøges til bunds

Kilde: Berlingske d.14/11-2019

Citat:
Tvangsfjernelser af børn skal ifølge lovgivningen behandles i et politisk ledet udvalg, men det er ikke sket på Frederiksberg, hvor direktøren for børne- og ungeforvaltningen i denne uge blev fyret med øjeblikkelig varsel.
Jeanette Strauss skrig runger endnu på Frederiksbergs Rådhus. Hele kommunalbestyrelsen fik hendes desperation lige i hovedet i mandags, før politikerne enstemmigt vedtog at fyre børne- og ungedirektøren med øjeblikkelig virkning.

»HVAD FANDEN BILDER I JER IND? HVAD FANDEN BILDER I JER IND?«
skreg Jeanette Strauss, som i 2014 uberettiget fik fjernet sin datter.

Kun for abonnenter…

MAN/K KAN JO UNDRE SIG OVER DET FAKTUM AT DER BÅDE ER

Ansat en faglig leder, er ansat socialrådgivere i familieafdelingen, det faktum at Frederiksberg kommune og de ansatte kan hente rådgivning og vejledning fra ankestyrelsen, VISO, SISO, egen ansat jurist og eksterne jurister i ankestyrelsen..og kan hente rådgivning i KL – Kommunernes Landsforening.

DET VIRKER SOM OM MAN/K I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Har opfundet eget system til anbringelser af børn/unge uden for eget hjem med eller uden samtykke UDEN at sagerne skulle forelægges børne/unge udvalget.

Det er fuldstændigt uhørt og bør indgå i undervisningen på landets socialrådgiveruddannelser som et oplagt eksempel på magtfordrejning, og en hel kommunal familieafdeling der tilsidesætter gældende love og regler indenfor området.
Det kan selv socialrådgiverstuderende se er helt galt..

DER ER BÅDE ET FORVALTNINGSMÆSSIGT OG ET POLITISK ANSVAR AT PLACERE
Det øverste forvaltningsmæssige ansvar ligger hos kommunaldirektøren og det øverste politiske ansvar hos borgmesteren.
Det er et faktum – det er dog også ofte set at både kommunale chefer og borgmestre der begår ulovligheder belønnes for det med et gyldent håndtryk eller finder ansættelser andre steder – det gælder også for kommunal ansatte ledere i familieafdelinger: De cirkulerer rundt i de kommunal forvaltninger…