Skal man grine eller græde? Bitten kommenterer valgreklame fra Flemming Brank

Kommentar på baggrund af valgreklame fra Flemming Brank (Link går til Facebook)

Skal man grine eller græde?

Omsorgssvigt og sagsmishandling breder sig som en løbeild.
I budgettet er der afsat 1 1/2 million årligt til aktivering af beboerne på kommunens 12 plejehjem🤫
Formand for den kulsejlede boligfond leder og formand for OK klubben samt socialudvalgsformand og tidligere involveret i Blackstone sagen – et forsøg på at sælge lejernes bolig og meget mere Flemming Brank – er en driftig og hjælpsom mand – måske mere overfor “vennerne” end borgerne?

Her tænker jeg på et eksempel, hvor Flemming Brank ansatte sin konservative partikammerat Helle Sjelle som aktivitetsmedarbejder i sin OK klub. Imens blev uddannede fyret på samlebånd.
Det ser også ud til, at nærtstående har lettere adgang til en af fondens boliger?

Jo Flemming Brank, da Frederiksberg for mange år var socialkonservativ – var det en kommune med et fint serviceniveau. De tider er forbi.

De sårbare og udstødte betaler prisen for, at Frederiksberg fortsat kan kalde sig en veldrevet kommune.
Skandalerne i familieafdelingen, manglende vedligeholdelse af offentlige bygninger, tabte retssager vedr. jobcenter og familieafdelingen og neget mere forsøges tiet ihjel.

Brank har sammen med sit parti været primus motor i de mest barske nedskæringer overfor de svageste ældre.

Hjemmehjælpen nærmer sig flere steder det uanstændige og vedligeholdende aktivitetstilbud er lukket på stribe.
De svage ældre sidder ensomme hjemme og går til p.g.a. grov omsorgssvigt og bliver indlagt grundet dehydrering, forstoppelse, betændte liggesår, for meget eller for lidt medicin, manglende katheterpleje m.m.
Plejehjem er efterhånden blevet dødens forgård og lavstatus-område, hvor ledige og mennesker, der ikke kan tale sproget jages hen, selvom arbejdet ikke har deres interesse. Hvor godt mon det lige er for de ældre?
Det er et kæmpe problem med uuddannet(25%) arbejdskraft og elendige normeringer.

Det skal bemærkes, at København som de konservative ønsker at dæmonisere bruger 13.000 kr. mere pr. ældre pr.år.
Det skal også bemærkes, at Frederiksberg kommune i det kommende budget har bevilget 1 1/2 million til aktivering til de 12 plejehjem.

Det er vist lige til en flaske rødvin. Skål.🥺