Kandidater KV21

BYRÅDSKANDIDATER LISTE J - BITTEN VIVI JENSEN KV21 FREDERIKSBERG

Frederiksberg kommune for liste J - Bitten Vivi Jensen:

Her kan du læse mere om holdet der opstiller til kommunalvalg 2021 for liste J

Collage Liste J - Bitten Vivi Jensen
Kandidater KV21 Frederiksberg kommune - Liste J

Kandidater for Liste J - Bitten Vivi Jensen - KV21 Frederiksberg
Collage Kandidater Liste J Bitten Vivi Jensen KV21 Frederiksberg kommune

Bitten Vivi Jensen - Liste J KV21 Frederiksberg kommune

BITTEN VIVI JENSEN

Jeg hedder Bitten Vivi Jensen, er 68 år og dermed folkepensionist. Jeg er kommunal uddannet og uddannet ergoterapeut samt i litteratur- og teatervidenskab.

Jeg er mor, farmor og kæreste til Niels. Jeg vil arbejde for, at en grøn og social bæredygtig udvikling går hånd i hånd. Jeg går ind for demokrati og retssikkerhed – d.v.s. borger skal sikres mod overgreb fra myndighederne.

Jeg har arbejdet i 9 år som visitator i Frederiksbergs kommune og været medlem af Rehabiliteringsteamet.

Jeg følte mig tvunget til at blive whistleblower på grund af lovstridig og umenneskelig sagsbehandling af udstødte og sårbare borgere fra vugge til grav - fysisk, psykisk, socialt og erhvervsmæssigt.
Jeg har i mange år arbejdet som frivillig partsrepræsentant for mennesker, der er kommet i klemme i systemet og har fået krænket deres retssikkerhed.
Jeg har oplevet, at velfærdssamfundet smuldrer, at socialpolitik er afløst af arbejdsmarkedspolitik og regelstyring afløst af økonomistyring. Jeg kan ikke acceptere, at svage borgere og mennesker, der kunne bidrage til samfundet gå til grunde i stedet for at blive hjulpet videre. Det har vi ikke råd til hverken menneskeligt eller økonomisk.

Noget om respekt og hjælp til psykiske lidelser og ageren i tide. Forebyggelse er en investering.
Økonomi :Pengene ligger i systemet men skal anvendes med rettidig omhu.

Korrekt sagsbehandling ­betaler sig (altinget.dk)

Kvalitetssikring af eksterne aktøres ydelser.
Rettidig omhu vedrørende bl.a. : Forebyggelse generelt fra vugge til grav, boliger som rammes af skimmelsvamp eller står tomme i årevis, forsinkelse samt manglende kædeansvar svømmehal koster indtil videre 30 mill. D.v.s. foreløbig i alt 100 mill. Det er det samme som en ny svømmehal.

Ulovlig fejlanbringelse koster fx 1 ½ år 2,7 mill. + forældre blevet så belastet, at det udløste en førtidspension til en tidligere arbejdsfør borger på ca. 3,3 mill. X 363 familier 2.178 – d.v.s. mere en 2 mia. Kr

KONTAKT

bittenvivijensen@gmail.com

Byrådskandidat for liste J - Christel Mayland Jensen

CHRISTEL MAYLAND JENSEN

Jeg hedder Christel Mayland Jensen, 53 år, bachelor i tekstilfag og formidling, som har dannet grundlag for at jeg på 12. år kører min lille selvstændige forretning. Grunden til at jeg bakker op om Bitten, er dels fordi hendes arbejde er så vitalt for de svageste i samfundet, og dels fordi jeg selv har fået den dårligste behandling, nogen borger kunne ønske sig af Frederiksberg kommunes jobcenter.

Som en del af min genoptræning lærte jeg Kofoed Skole at kende. Her har de om nogen forstået konceptet, at alle har nogle kompetencer, som kan videreudvikles og styres til fællesskabets bedste. På samme måde skal vores samfund og her tænker jeg specielt på jobcentrene fokusere på, hvad den enkelte kan bidrage med, og lade dette input være den enkeltes styrke i samarbejdet.

F.eks. burde de nyuddannede i langt større grad oplyses og opfordres til at være deres egne iværksættere ved start af firma m.m. f.eks. supplerende økonomisk støtte, så man ikke hænger fast i systemet.”

Jeg blev i 1997 tilbudt førtidspension, da jeg har efter en ulykke med flere brud på rygsøjlen blev paraplegiker. Jeg takkede nej, da jeg ikke ville ”gå i stå” som 29 årig. Nu mange år efter, hvor jeg kæmper med helbredet og økonomien, havde en anden løsning været en fordel for mig.

Det er på høje tid, at der kommer folk på banen med andre erfaringer, perspektiver og idèer til, hvordan vi kan få styrket sammenhængskraften, så top og bund forstår, de er afhængige af hinanden. Vi skal lære at arbejde sammen, frem for at modarbejde hinanden og det tror jeg Bitten med sit hold kan.

KONTAKT

christelmayland@gmail.com
www.kolonihaven.com

Byrådskandidat for liste J - Katja Din

KAJTA DIN

Jeg hedder Katja Din er 48 år gammel og mor til 4 dejlige børn.
Jeg er sygeplejerske og arbejder både i mit job og i min fritid for lighed i sundhed og forebyggelse.
Jeg giver aldrig op, mange vil sige, at jeg er ekstremt vedholdende og det at give op, findes ikke i min ordbog. Jeg besidder stor retfærdigheds sans og faglighed og jeg er træt og ked af at se og høre om unge og ældre som ikke får den omsorg, støtte eller det rette behandlingstilbud, som deres situation kræver. Dette er mit interessefelt og jeg ved hvad jeg taler om og mener at hvis vi ikke behandler disse grupper af mennesker ordentligt, hvad er det så for et samfund vi lever i. Jeg vil have lighed for loven, mennesket før systemet, ordentlighed og respekt for det enkelte menneske tilbage på Frederiksberg.

KONTAKT

akbarkatja@privat.dk

Byrådskandidat for liste J - Mariana Burmeister

MARIANE BURMEISTER

Jeg hedder Mariana Burmeister er 46 år" Jeg er en velintegreret indvandrer med fødderne solidt plantet i virkeligheden og hårdt arbejde. Kæmpe forkærlighed for social lighed, empati, retfærdighed samt den gispende natur, som omringer os alle. Ægte demokrati opstår kun ved at befolkningen, i alle dens former, er repræsenteret direkte i magtens korridorer. Lad os tage Danmark tilbage til det smukke, omsorgsfulde land vores forældre byggede. For vores børn, vores forældre, for os alle. "

KONTAKT

Burmeister.mariana@gmail.com

Tlf. 42830217

Byrådkandidat for liste J - Patrick Hansen

PATRICK HANSEN

Jeg hedder Patrick Hansen, er familiefar, samfundsuddannet, aktiv partsrepræsentant og formand for Socialpolitisk forening. Til daglig arbejder jeg på et herberg.

KONTAKT

patrickrhansen@hotmail.com

Byrådskandidat for liste J - Pierre Larsen

PIERRE LARSEN

Jeg hedder Pierre Larsen, 55 år og uddannet bygningsmaler og har arbejdet med det i 35 år. Jeg har arbejdet siden var 12 år og startede med at samle cykler.

I 2009-2010 fik jeg problemer med ryggen, der medførte jeg ikke kunne arbejde på fuld tid. Kommunen gav afslag på fleksjob. Mit helbred er kun blevet forværret og smerter i ryg, hofter nakke og ben er blevet forværret.

Jeg falder, da benene ekser under mig. I 2019 var jeg ved at dø p.g.a. blodprop i hjertet. Jeg har gennemgået alle mulige behandlingsforløb og siden 2018 været i arbejdsprøvning på F86.

Her er det konstateret, at jeg max. kan arbejde 3 timer om ugen.
Jeg har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. På grund af mine kroniske lidelser søger jeg førtidspension, men bliver i stedet for henvist til et 3-årig ressourceforløb med henblik på udvikle en ikke eksisterende arbejdsevne.

KONTAKT

pierrelarsen@live.dk