Christel Mayland Jensen

Byrådskandidat for liste J - Christel Mayland Jensen
Jeg hedder Christel Mayland Jensen, 53 år, bachelor i tekstilfag og formidling, som har dannet grundlag for at jeg på 12. år kører min lille selvstændige forretning. Grunden til at jeg bakker op om Bitten, er dels fordi hendes arbejde er så vitalt for de svageste i samfundet, og dels fordi jeg selv har fået den dårligste behandling, nogen borger kunne ønske sig af Frederiksberg kommunes jobcenter.

Som en del af min genoptræning lærte jeg Kofoed Skole at kende. Her har de om nogen forstået konceptet, at alle har nogle kompetencer, som kan videreudvikles og styres til fællesskabets bedste. På samme måde skal vores samfund og her tænker jeg specielt på jobcentrene fokusere på, hvad den enkelte kan bidrage med, og lade dette input være den enkeltes styrke i samarbejdet.

F.eks. burde de nyuddannede i langt større grad oplyses og opfordres til at være deres egne iværksættere ved start af firma m.m. f.eks. supplerende økonomisk støtte, så man ikke hænger fast i systemet.”

Jeg blev i 1997 tilbudt førtidspension, da jeg har efter en ulykke med flere brud på rygsøjlen blev paraplegiker. Jeg takkede nej, da jeg ikke ville ”gå i stå” som 29 årig. Nu mange år efter, hvor jeg kæmper med helbredet og økonomien, havde en anden løsning været en fordel for mig.

Det er på høje tid, at der kommer folk på banen med andre erfaringer, perspektiver og idèer til, hvordan vi kan få styrket sammenhængskraften, så top og bund forstår, de er afhængige af hinanden. Vi skal lære at arbejde sammen, frem for at modarbejde hinanden og det tror jeg Bitten med sit hold kan.

KONTAKT

christelmayland@gmail.com
www.kolonihaven.com