Kommunalvalg den 16. november 2021 – Information fra kommunen

Fra Frederiksberg kommunes hjemmeside

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Frederiksberg Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

På siden kan du se, hvem du kan stemme på, og hvem der har indgået valgforbund til kommunalvalget. Du kan læse om, hvem der kan stemme, hvor og hvornår det er muligt at brevstemme og andre særlige forhold i forbindelse med valget. Du kan også melde dig til at hjælpe på et valgsted.

Endelig finder du oversigter over vigtige datoer og frister at huske på – for både vælgere og kandidater – op til valget.

Hvis du har brug for en oversigt over Frederiksberg Kommunes 8 valgsteder, finder du det her – under Valg – generelt (frederiksberg.dk).

Valgforbund er indgået mellem

C. Det Konservative Folkeparti, D. Nye Borgerlige, I. Liberal Alliance, K. Kristendemokraterne, O. Dansk Folkeparti og V. Venstre, Danmarks Liberale Parti.

Valgforbund er indgået mellem

A. Socialdemokratiet, B. Radikale Venstre, E. Hvid-sten, F. SF – Socialistisk Folkeparti, G. Veganerpartiet, J. Bitten Vivi Jensen, T. Volt, Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne og Å. Alternativet

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunal- og regionsvalget, hvis du den 16. november 2021 er fyldt 18 år, har fast bopæl i henholdsvis kommunen og regionen, og du herudover enten

er dansk statsborger
er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
er statsborger i Island eller Norge
har boet fast i Danmark i de sidste fire år før valgdagen eller
er britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft bopæl i Danmark.

Udlændinge, der har boet i Danmark de seneste fire år kan altså stemme på samme betingelser som danske statsborgere.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, kan også stemme til valget.

Personer, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og er registreret i Udenrigsministeriets protokol – har også ret til at stemme.

Følgende personer kan ikke stemme til valget:

udlændinge på tålt ophold
udvisningsdømte udlændinge
administrativt udviste udlændinge
udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.

Vigtige datoer for vælgere

2021

August
Kommunen indrykker annoncer om kommunalvalget i lokalaviser.

4. oktober
Kandidatlister, herunder bogstavsbetegnelse, navne på kandidater og anmeldte listeforbund og valgforbund offentliggøres på kommunens hjemmeside.

5. oktober – 12. november
Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.

På Frederiksberg kan du brevstemme på Frederiksberg Rådhus, på Frederiksberg Hovedbibliotek (Solbjergvej 23) og i Medborgercentret Nordens Plads.

19. oktober – 5. november
Hvis du på grund af sygdom ikke kan komme til et brevstemmested eller komme på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at brevstemme i hjemmet. Sidste frist for at søge er den 5. november kl. 12.

19. oktober – 8. november
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12.

23. oktober kl. 12
Valgplakater må hænges op.

5. november kl. 12
Sidste frist for at søge om at brevstemme i hjemmet.

6. november
Sidste frist for kommunalbestyrelsen til at annoncere i lokalaviser om valgkort mv.

8. november kl. 12
Sidste frist for vælgere med handicap eller nedsat førlighed til at søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

10. november kl. 19
Traditionelt valgmøde arrangeret af FrederiksbergLiv – i Rådhushallen, Frederiksberg Rådhus.

11. november
Valgkort skal være modtaget af vælgerne.

12. november
Sidste mulighed for at brevstemme.

16. november
Valgdag. Du kan stemme fra kl. 8 til kl. 20 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fordelt på kandidatlister/partier.

17. november
Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af Frederiksberg Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

23. november
Sidste frist for at klage over valget.

24. november
Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.