Kun plads til at være levebrødspolitiker udtaler whistlebloweren” Bitten Vivi Jensen” fra liste J

Der er nærmest kun plads til at være levebrødspolitiker udtaler whistlebloweren” Bitten Vivi Jensen” fra liste J!

BorgmesterBitten
Bitten Borgmester – med briller
Politikerne flygter fra de ubehagelige spørgsmål om bl.a. ytringsfrihed, sagsmishandling og lovløshed vedrørende især udsatte borgere.
De ansvarlige lukker øjnene for en syg kultur på Rådhuset.
Præmisserne for beslutningerne er uigennemskuelige og mange dagsordener sker i et lukket rum.
Opslaget er langt, men vigtigt og noget der helst ikke berøres af magthaverne – fx. når Pierre Larsen der er udsat for nedbrydende og manipulerende sagsbehandling i jobcenter, Frederiksberg stiller nogle enkle, relevante spørgsmål!
Min ytringsfrihed og ret til at være partsrepræsentant for Pierre m.fl.forsøges knægtet med alle midler.
Kære Pierre, politikerne kan godt svare på dine vigtige spørgsmål, som I kan læse her:
“Det er åbenbart meget svært at få lokal politikere i tale her på Frederiksberg, Men vil de svare.?

Nu har jeg stillet 3 simpel spørgsmål, både til højre og venstre og ikke en eneste lokal politiker har svaret på nogen af spørgsmålene, kan det tænkes af man ikke ønsker at være ærlig over for Borgerne, så nu prøver jeg igen.

  1. Når man nu står der og på råber om kommunens forkøbsret i Frederiksberg Boligfond, hvordan kan det så være, at man fra sagde sig forkøbsretten fra egen side og Beboernes side, ved salget af Den Sønderjyske by, Svalegården og Peterbangs hus og hvorfor forsøgte man at ophæve paragraf 6 i skødet, 6 dage før salget.
  2. Når man nu har brugt 772 millioner på at købe hospitals grunden, hvorfor har man ikke i stedet for brugt pengene på at vedligeholde kommunens egne ejendomme, så menneske ikke skal bo i mug og skimmelsvamp og andre mangler.
  3. Hvorfor der er så dårlig behandling af Borgere, både i Jobcenteret og Familie afdeling, borgere der ender i endeløse ressource forløb og ulovlig tvangs fjernelse af børn.
    Nu har man siddet på posterne i 4 år og må da have kendskab til hvad der forgår, så kan det vel ikke være svært at svare.”

Men det kan nemt blive for ubehageligt, at det blev afsløret at forskellen på de to blokke er ens og alle har sovet i timen og er udvandret fra den månedlige spørgetime, når der blev stillet ubehagelige spørgsmål som fx. dine?
Det forstærkes af, at de nærer blind tillid til embedsværket og lader sig besnakke og ikke behøver at tænke selv.

Det gør forvaltningen for dem.

Forvaltningen er ikke ansat for at servicere borgerne – tværtimod.
Embedsværket er ansat for at holde bundlinjen, og fritidspolitikerne tager deres udtalelser om en borgers klage for gode varer. Der er ingen der vil lytte til borgerne og tage dem seriøst. Og – embedsværket tager ikke politikerne seriøst, men holder dem i uvidenhed med small-talk.
Der er en tyk mur mellem politiker på nær få og forvaltningen.

Derfor kan de 363undskyldninger – af Berlingske betegnet som århundreds forvaltningsskandale af historiske dimensioner og andre skandaler opstå

Borgerne er der ingen, der vil lytte til.
Der foregår også tragedier indenfor handicap- og ældreområdet, og der er desperat brug for medinddragelse af borgerne og gennemsigtighed i forvaltningen i et forsøg på at undgå lignende skandaler.
Vi taler om ulovlig og umenneskelig sagsbehandling, der smadrer medborgeres liv.
Der er også en grund til, at Frederiksberg i modsætning til fx. København forbyder borger at lydoptage møder med forvaltningen. Som bekendt på Frederiksberg er et, hvad der bliver sagt – et andet hvad der bliver skrevet!
Hvorfor mon de blå ikke ønskede en ekstern undersøgelse af jobcenter?

SVAR:Her ville skeletterne også vælte ud af skabet!

Der tales om oprydning i familieafdelingen. Den er ren til grin, da forvaltningen undersøger sig selv ved hjælp af verificering fra en aflægger fra KL, nemlig BDO, som ikke aner en brik om, hvad der virkelig foregår og også lader sig besnakke af den uvederhæftige vice-kommunaldirektør, social-, arbejdsmarkeds- og omsorgsdirektør Henning Daugaard, som også ser ud til at styre den usynlige kommunaldirektør Stig Henneberg med hård hånd? Henneberg blev ansat til primært at privatisere yderligere.

Hvad laver borgmesterens presserådgiver – Inger Støjbergs tidligere spindoktor Mark Thorsen? Mon det kan tænkes, at han hjælper borgmesteren og Henning Daugaard med at holde skandalerne nede?

For mig at se er der tale om magtmisbrug koncentreret på få hænder.
Løsningen er en reel hovedrengøring foretaget af en uvildig instans med henblik på at placere det administrative og politiske ansvar – ellers vil skandalerne fortsætte!
Hidtil har I ansvarlige foretrukket at skyde budbringeren – mig whistlebloweren – i stedet for at se indad og respektere de ansattes ytringsfrihed.

Det skal bemærkes, at ulovlighederne koster milliarder af skatteydernes penge til nonsens. Vil I skatteyder finde jer i det?

Der er råd til omsorg og behandle hinanden ordentlig i det der kunne været pragtkommunen for alle!

Mon Pierre Larsen og jeg fra liste J kan få svar på vores spørgsmål fra i det mindste de 4 borgmesterkandidater Lone Loklindt , Michael Vindfeldt, Jan E. Jørgensen og Simon Aggesen ?
Mon emnet interessere FrederiksbergLiv, Jesper Elmholt Gísli og/eller det nye medie https://frederiksbergliv.dkFalkonereren v/Jeanette Hougaard