Liste J “Bitten Vivi Jensen” vil gerne være med til at passe på Frederiksberg og sårbare fra vugge til grav

Bitten Vivi Jensen

Liste J “Bitten Vivi Jensen” vil gerne være med til at passe på Frederiksberg og sårbare fra vugge til grav

Vi vil ikke finde os i grov omsorgssvigt af ældre hjælpeløse borgere!

Frederiksberg postulerer at være byen for alle – men glemte at sige på nær dem der ikke kan klare sig selv!
25 % af personalet er uuddannet.
I ser en dement kvinde(Foto på Facebook – Red) dopet med for meget for lidt eller ingen medicin.
En kvinde der bliver indlagt pga manglende pasning og pleje. pga forstoppelse og dehydrering.
Kvinden bidder og slår i afmagt ud efter sikkert ligeså magtesløse personaler, der forlader hende nøgen, hvilket pårørende opdager ved besøg kl. 11:00. Den demente kvinde har gule og blå mærker på kroppen.
Kvinden har tabt ca. 20 kg og er kun ude i frisk luft, når pårørende er på besøg. Her er der ikke oplyst om noget klippekort dvs. 1/2 times menneskelig samvær om ugen til en kaffetår eller gåtur.
En anden kvinde kan ikke sluge.
Aften-medicinen, som ligger dels på tungen og dels i mundvigen til næste morgen.
En anden tidligere særdeles åndsfrisk kvinde bliver indlagt i psykotisk depressiv tilstand og får for førte gang i sit liv elektrochok samt antipsykotisk medicin som 86 årig. Hun dør af dehydrering og forstoppelse og hele kommunalbestyrelsen ved det. Omsorgssviget bliver gjort til de besværlige pårørendes problem.

En tredje fortæller hendes mand de 100 dage han var indlagt på plejehjem blev indlagt på hospital pga. alvorlige infektioner pga. personalet ikke havde almen kenskab til bl.a kateterhåndtering. Han fik ikke væske og mad.

Han blev indlagt massivt dehydreret og i væske-ubalance. Han var i bad 2 gange i løbet af ca. 100 dage. Sad og ventede mere end en time efter at have trykket på nødkald. Fik skyllet mund i krus beregnet til katheter- skyldning , kastede op fordi han ikke fik kvalmestillende medicin og meget mere. Adskillige henvendelse til forstanderinde medførte ingen forbedringer.

Den pårørende gav 21/1.2021 plejehjemmet kritik for behandling og journalføring. Efterfølgende har pårørende modtaget en beklagelse fra bestyrelsesmanden over den mangelfulde pleje. Desuden havde plejehjemmet problemer af betydning for patientsikkerheden.
Kære læsere, vi taler om sårbare mennesker, det kan blive dig eller mig eller mennesker vi holder af.
Tak Thyge Enevoldsen. Bedre sent end aldrig:
“Ældreomsorg på vej mod en katastrofe”

Klage til Styrelsen for Patientklager gav d 21.01.2021 plejehjemmet kritik for behandling og journalføring.
På Frederiksberg som i Århus m.m. tillades omsorgssvigt og det jeg vil kalde passiv dødshjælp.

Masser af dokumentation haves på uhyrlighederne

🥺