Nuværende kommunalbestyrelse har ikke opdateret børne-politikken siden år 2016

DET FREMGÅR AF FREDERIKSBERGS KOMMUNES SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK AT DEN ER UDARBEJDET ÅR 2016

Det betyder helt konkret at det nuværende byråd i hele byrådsperioden (4 år Red – der var KV i 2017 Nov)
IKKE har opdateret den “sammenhængende børnepolitik”

citat fra “Den sammenhængende børnepolitik” s.2:
“Kommunalbestyrelsen har tiltrådt den Sammenhængende Børnepolitik den 5. december 2016.”

DET NUVÆRENDE BYRÅD/KOMMUNALBESTYRELSE HAR ALTSÅ HAFT 5 ÅR TIL AT OPDATERE DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK FREDERIKSBERG KOMMUNE
Men de har ikke handlet på det.

BØRNEUDVALGET FREDERIKSBERG KOMMUNE BESTÅR P.T. AF FØLGENDE POLITIKERE

Citat fra Frederiksberg kommunes hjemmeside:

Børneudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en række tilbud og opgaver til børn og unge.

Udvalget varetager tilbud til børn og unge vedrørende dagpleje, daginstitutioner og socialpædagogisk bistand
Forvaltningen af opgaven vedrørende sundhedsplejen og børne- og ungelægen
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om indsats, ydelser og rådgivning til børn og familier på det sociale område for så vidt disse ikke er henlagt til andre udvalg
Udvalget varetager opgaven vedrørende de til socialområdet knyttede institutioner for børn og unge

Børneudvalget består af 9 medlemmer:

  • Laura Lindahl, formand
  • Merete W. Hildebrandt
  • Alexandra Dessoy
  • Fasael Rehman
  • Daniel Panduro
  • Sine Heltberg
  • Ruben Kidde
  • Malte Mathies Løcke
  • Carina Høedt

EFTER ÅRHUNDREDES FORVALTNINGSSKANDALE BLEV DEN TIDLIGERE DIREKTØR FOR OMRÅDET FYRET

Juni 2020 blev Nina Eg Hansen ansat som ny børne- og ungedirektør.

Nina Eg Hansen er uddannet cand. scient. pol. og kommer fra en stilling som administrerende direktør i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun har tidligere været afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet og børne- og kulturdirektør i Ringsted Kommune.

Nina Eg Hansen indtræder i direktionen i Frederiksberg Kommune, der ud over Nina Eg Hansen fremover vil bestå af kommunaldirektør Stig Henneberg, social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard og by-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge.

KOMMUNALDIREKTØREN FREDERIKSBERG KOMMUNE ER

Stig Henneberg – Han har så det overordnede forvaltningsansvar ligesom borgmester har det overordnede politiske ansvar.
Den nuværende kommunaldirektør blev også ansat 1 Marts 2020 fremgår det af Altinget.dk

KOMMUNALDIREKTØRENS BAGGRUND

Stig Henneberg kommer fra en stilling som partner i rådgivningsvirksomheden Struensee & Co. En stilling, han har haft de sidste to år.
Fra 2014 til 2018 var han ansat som afdelingschef i Finansministeriet.

SÅ KONKLUSIONEN ER ALTSÅ

Den nuværende kommunalbestyrelse/byrådet har gennem hele byrådsperioden IKKE formået eller evnet at opdatere den “sammenhængende børnepolitik”: Så vigtig er det område for de nuværende politikere og børneudvalget.