Om Bitten Vivi Jensen – Spidskandidat for liste j KV21 Frederiksberg

Bitten Vivi Jensen - Liste J KV21 Frederiksberg kommuneJeg hedder Bitten Vivi Jensen, er 68 år og dermed folkepensionist. Jeg er kommunal uddannet og uddannet ergoterapeut samt i litteratur- og teatervidenskab.

Jeg er mor, farmor og kæreste til Niels. Jeg vil arbejde for, at en grøn og social bæredygtig udvikling går hånd i hånd. Jeg går ind for demokrati og retssikkerhed – d.v.s. borger skal sikres mod overgreb fra myndighederne.

Jeg har arbejdet i 9 år som visitator i Frederiksbergs kommune og været medlem af Rehabiliteringsteamet.

Jeg følte mig tvunget til at blive whistleblower på grund af lovstridig og umenneskelig sagsbehandling af udstødte og sårbare borgere fra vugge til grav – fysisk, psykisk, socialt og erhvervsmæssigt.
Jeg har i mange år arbejdet som frivillig partsrepræsentant for mennesker, der er kommet i klemme i systemet og har fået krænket deres retssikkerhed.
Jeg har oplevet, at velfærdssamfundet smuldrer, at socialpolitik er afløst af arbejdsmarkedspolitik og regelstyring afløst af økonomistyring.

Jeg kan ikke acceptere, at svage borgere og mennesker, der kunne bidrage til samfundet gå til grunde i stedet for at blive hjulpet videre. Det har vi ikke råd til hverken menneskeligt eller økonomisk.

Økonomi :Pengene ligger i systemet men skal anvendes med rettidig omhu.

Korrekt sagsbehandling ­betaler sig (altinget.dk)

Kvalitetssikring af eksterne aktøres ydelser.
Rettidig omhu vedrørende bl.a. : Forebyggelse generelt fra vugge til grav, boliger som rammes af skimmelsvamp eller står tomme i årevis, forsinkelse samt manglende kædeansvar svømmehal koster indtil videre 30 mill. D.v.s. foreløbig i alt 100 mill. Det er det samme som en ny svømmehal.

Ulovlig fejlanbringelse koster fx 1 ½ år 2,7 mill. + forældre blevet så belastet, at det udløste en førtidspension til en tidligere arbejdsfør borger på ca. 3,3 mill. X 363 familier 2.178 – d.v.s. mere en 2 mia. Kr

KONTAKT

bittenvivijensen@gmail.com