Sengepraktik er ikke afskaffet på Frederiksberg!

Sengepraktik er ikke afskaffet på Frederiksberg – Hvis du kan gå 1 tur på ca. 10 min. med din søns hund kan du ikke være handicappet – mener jobcenter

En medarbejder havde fra et vindue set Pierre Larsen og hunden og indgav rapport, at Pierre “fakede” sig syg.
Pierre har kroniske, dokumenterede lidelser, som bl. a. er massiv, smertefuld slidgigt i hele kroppen.
Smerter forværres ved aktivitet. Funktionsniveauet er lavt og søvnen mangelfuld.
Pierre er faldtruet, men forsøger efter anbefaling fra hjerteafdelingen at gå en lille tur med indlagte pauser.
Pierre har arbejdet i ca. 40 år som bygningsmaler og bidt tænderne sammen og knoklet videre trods massive smerter, som startede allerede i 2004.

I 2018 må Pierre kapitulere og henvende sig til jobcenter.
Her mødes han med pres, mistro, manipulation og magtfordrejning.
Det vigtigste af den massive dokumentation på Pierres lidelser er undladt til rehabiliteringsteamet.
Pierre er ikke partshørt i sagsakter til rehab.teamet Den allervigtigste attest Læ 265 fra egen læge, som er til stor gunst for Pierre er udeladt.

Pierre har ikke som det er obligatorisk været med til at udfylde den forberedende del og meget mere.
Pierres socialrådgiver, som jeg kender fra min tid i rehabiliteringsteamet – er stadig medlem – og samtidig sagsbehandler. Udover jeg mener hun er inhabil – følte Pierre sig modarbejdet af hende.
Det kan jeg godt forstå. Hun pralede af sin resultatløn.

Behøver jeg at sige, at mennesker under pres er mere disponeret for hjerte- kar sygdomme.
Behøver jeg at sige, at Pierre er indstillet til et 3 årigt ressourceforløb, da behandlingsmuligheder ikke vurderes udtømte.

Hvis man læser alle de 1187 sagsakter kan du finde svarene på systemvoldens spørgsmål. Det betyder, Pierre atter skal igennem samme undersøgelser, træningsforsøg og arbejdprøvning, som han har været i utallige gange.
Endog jobcenters “egen” læge fra socialmedicinsk skriver Pierre er færdigudredt, lidelserne er kroniske, at Pierre bl.a. har behov for hyppige hvil i løbet af dagen – ca. 1 times let arbejde efterfulgt af ca.90 min.hvil.
Hvad er det, de ikke fatter? Jeg fatter det ikke og ingen vil svare på vores spørgsmål.

Bitten Vivi Jensen

– Kandidat for Liste J KV21 Frederiksberg