Børn og Unge-udvalget i Frederiksberg kommune

Kilde: Frederiksberg kommunes hjemmeside https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-raad-og-naevn/boern-og-unge-udvalget Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb efter reglerne i § 74 i lov

Læs mere