Modtaget fra Borgmesteren vedr. Valgcafe

Citat fra modtaget email.

Fra: Borgmesteren
Dato: 09.11.2021 15.28 (GMT+01:00)
Til: Borgmesteren

Emne: Valgcafé på rådhuset den 16. november Kære alle

På valgaftenen tirsdag den 16. november fra kl. 20 vil der være ”valgcafé” på rådhuset i Håndbiblioteket, 1. sal for kommunalbestyrelsens medlemmer og øvrige opstillingsberettigede partier.

Resultaterne fra de otte frederiksbergske afstemningssteder vil blive meddelt, efterhånden som stemmerne er talt op. Først kommer kommunalvalget og derefter regionsvalget.

Der vil også være adgang til at følge valgresultaterne over TV og følge prognoseberegninger fra KMD’s valgopgørelsessystem.

Vi byder på drikkevarer, frugt, sandwich og natmad.

Jeg ønsker alle et godt valg.

Med venlig hilsen

Simon Aggesen
Borgmester

Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 DK – 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Citat slut………………..

VI FÅR I LISTE J IKKE SVAR PÅ FØLGENDE SPØRGSMÅL VEDR. VALGCAFEEN:
Skal man/k… som opstillet til KV21 selv knække koden til følgende ?:

  1. Hvor mange må man/k tage med?
  2. Skal der fremsendes en gæsteliste – og hvis ja..
  3. Hvem skal gæstelisten fremsendes til? Og hvad er tidsfristen for afleveringen af gæstelisten..?

Vi oplever i Liste J at vores spidskandidat fra Liste J Bitten Vivi Jensen selv skal forsøge at indhente
informationer fra valgsekretariatet – der IKKE kan give oplysninger om svar på ovenstående spørgsmål !

Det kan jo ikke være rigtigt at man/k som opstillet til KV21 – som godkendt og opstillet IKKE kan få svar på disse simple spørgsmål (det er jo ikke forsvarshemmeligheder vi taler om her – men om åbne demokratiske spørgsmål vedr. en demokratisk valghandling).
Og det kan ikke være rigtigt at man/k som opstillet for en lokalliste skal spørge de andre opstillede politiske partier om informationer som forvaltningen skal oplyse om.
Valgsekretaritatet kan IKKE oplyse ListeJ om svar på spørgsmål vedr. Valgcafe!!!

NORMALEN I NORMALE KOMMUNER ER AT (MINUS FREDERIKSBERG..)

ALLE opstillede partier og lister tildeles et lokale på rådhuset, og der afleveres et gæsteliste til Valgsekretaritatet. Rådgivere og støtter er velkommne.

LISTEJ KAN SKRIVE UNDER PÅ AT VI OPLEVER EN LUKKETHEDS-KULTUR

Både fra det politiske og forvaltningsmæssige niveau i Frederiksberg kommune – Det vil Liste J gøre op med.